Pracownicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

          Stanisław Żygadło                               tel. 722-17-88   pok. 137Starszy inspektor nadzoru budowlanego

           Hanna Biernacka                               tel. 722-17-89   pok. 136

Inspektor nadzoru budowlanego

           Przemysław Machnik                        tel. 722-17-85   pok. 140 

Starszy inspektor

           Katarzyna Pawelska                         tel. 722-18-86   pok. 139      

Inspektor

          Barbara Duchiewicz-Jach                  tel. 722-17-88   pok.138

Inspektor

           Monika Grabowicz-Frycz                  tel. 722-17-86    pok. 139

Inspektor

            Żaneta Czubak                                 tel. 722-17-86   pok.139

Podinspektor

            Beata Dehacq                                   tel. 722-17-89   pok. 136

Inspektor 

            Anna Bobnis                                     tel. 722-17-88   pok.138

Inspektor

            Łukasz Pruś                                      tel. 722-17-85   pok. 140

Główna księgowa (księgowość, kadry)

             Anna Rudnicka                                tel. 722-17-89   pok. 136

                                              

Podinspektor

  Dominika Zugaj