☰ Menu Prawe Menu ☰
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Działanie inspektoratu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim działa na terenie Powiatu Wrocławskiego, w skład którego wchodzą gminy: Długołęka, Czernica, Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków oraz Kąty Wrocławskie z wyłączeniem miasta Wrocław.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy tutejszego urzędu.  

Działanie inspektoratu odbywać się będzie według następującego porządku:

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, skargi, zażalenia, odwołania, itp. będą przyjmowane w pokoju nr 138, na I piętrze, w godzinach 8:00-14:30

2. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z załącznikami nie będą weryfikowane podczas przyjmowania.

3. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne ustalenie terminu odbioru dokumentów dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wydawanie/zwrot dokumentów odbywać się będzie w pokoju nr 138, na I piętrze, w godzinach 8:00-14:30

4. Przeglądanie akt sprawy oraz kontakt z pracownikiem merytorycznym będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym; przeglądanie akt odbywać się będzie w holu głównym budynku starostwa powiatowego.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontaktu z urzędem za pośrednictwem:

- platformy ePUAP na adres /pinb-wroclaw-powiat/skrytka lub /pinb-wroclaw-powiat/SkrytkaESP;

- platformy e-budownictwo: e-budownictwo.gunb.gov.pl;

- pocztą elektroniczną: wroclaw@winb.wroc.pl, jednak z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- pocztą, na adres ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.


Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim
Hanna Biernacka 

 


Zachęcamy Państwa do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. 

UWAGA!

Wnioski oraz załączniki muszą posiadać podpisy elektroniczne każdego z nadawców poszczególnych pism.

Przykład: 
- pismo przewodnie powinno posiadać podpis elektoniczny wnioskodawcy;
- wniosek od inwestora powinien posiadać osobny podpis elektroniczny
- załącznik "Oświadczenie kierownika budowy" powinien być podpisany elektronicznie przez kierownika budowy;
- pełnomocnictwo powinno być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Podpis na wniosku należy złożyć w jeden ze znanych wcześniej sposobów, tj. w formie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub za pomocą e-dowodu. Wniosek elektroniczny, podobnie jak jego papierowy odpowiednik, musi zostać podpisany przez wszystkich wnioskodawców.

Zwracamy uwagę na popełniane przez Wnioskodawców częste błędy np. po załączeniu skanu do pisma, podpisane jest jedynie pismo przewodnie, natomiast skany pozostają niepodpisane elektronicznie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, czy załączone do wniosku załączniki zostały podpisane. Brak podpisu skanów powoduje, że taki załącznik nie odnosi żadnego skutku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pruś Łukasz
(2010-06-25 09:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Gałwa
(2022-06-06 08:33:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10640