☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WROCŁAWSKIM
Herb POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Piątek 18.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia

 

Zawiadomienie

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim

o zamiarze wydania rozstrzygnięcia 

Działając, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam niniejszym, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie legalizacji samowolnej budowy masztu antenowego telefonii komórkowej na działce nr 473/1 w Iwinach, gmina Siechnice - tutejszy organ zamierza wydać rozstrzygnięcie w formie decyzji.

W związku z tym, że strony postępowania mają prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszenia żądań oraz w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną, tutejszy organ prosi wszystkie zainteresowane osoby o zapisywanie się na konkretny dzień i konkretną godzinę, pojedynczo na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem telefonicznie pod numerem: /71/ 722 17 w godzinach 9.00 – 13.00. Zapisy takie będą trwały przez 7 dni od daty obwieszczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Osoba zapoznająca się z aktami sprawy, winna być zaopatrzona w maseczkę zakrywającą usta i nos oraz własne przybory do pisania.

Niniejszego pisma nie należy traktować jako wezwania! Uczestnictwo strony w postępowaniu jest jej prawem a  nie obowiązkiem.

 

Zawiadomienie z dnia 18 września 2020 r. następuje w dniu 18  września 2020 roku.

 

Zawiadomienie

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim

o przeprowadzeniu dowodu z oględzin

Zgodnie z art. 49a  oraz art. 79 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania,  że w dniu 20 sierpnia 2020 r. około godziny 9:00, rozpocznie się przeprowadzenie dowodu z oględzin w sprawie samowolnej rozbudowy budynku gospodarczego o drewnianą wiatę na działce nr 226/17 w Pietrzykowicach, gmina Katy Wrocławskie

W związku z powyższym do udziału w wizji wzywa się wszystkie strony postępowania. 

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim przy ul. T. Kościuszki 131 we Wrocławiu – w pokoju nr 138, I piętro, w godzinach od 800  do 1430.

Zawiadomienie z dnia14 lipca 2020 r. następuje w dniu 15 lipca 2020 roku.

 

 

Zawiadomienie

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim

o zamiarze wydania rozstrzygnięcia 

Działając, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam niniejszym, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie samowolnych robót budowlanych na istniejącej napowietrznej linii energetycznej wraz z oświetleniem, przebiegającej przez działki nr 55/12, 214, 101/2, 104/1, 104/2, 106/1, 107/6, 107/2, 86, 89/2, 231, 90/1, 90/2, 190, 112, 114, 96/2 we wsi Mnichowice, gmina Żórawina, tutejszy organ zamierza wydać rozstrzygnięcie w formie decyzji.

W związku z tym, że strony postępowania mają prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszenia żądań oraz w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną, tutejszy organ informuje zainteresowane strony, że konieczne jest wcześniejsze telefonicznie umówienie terminu zapoznania się z aktami, pod numerem: /71/ 722 17 w godzinach 9.00 – 13.00. Zapisy takie będą trwały przez 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.

Osoba zapoznająca się z aktami sprawy, winna być zaopatrzona w maseczkę zakrywającą usta i nos oraz własne przybory do pisania.

Niniejszego pisma nie należy traktować jako wezwania! Uczestnictwo strony w postępowaniu jest jej prawem a  nie obowiązkiem.

Zawiadomienie z dnia 08 września 2020 r. następuje w dniu 08  września 2020 roku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Pruś
(2010-12-10 15:09:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Pruś
(2020-09-18 14:27:37)
 
 
ilość odwiedzin: 476937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X