☰ Menu Prawe Menu ☰
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy lub inwestor (w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy) jest zobowiązany do m.in. zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablica informacyjna powinna być wypełniona oraz posiadać kształt i formę, zgodnie z art. 45b ustawy Prawo budowlane. Brak zapewnienia zabezpieczenia terenu budowy może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia.

Jednocześnie należy podkreślić, że niewypełnianie powyższych obowiązków, na podstawie art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 złotych.

W związku z licznymi zawiadomieniami mieszkańców powiatu wrocławskiego informującymi o nieprawidłowościach pojawiających się na terenie budów prowadzonych na obszarze powiatu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim informuje, iż będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole budowy bez uprzedniego zawiadomienia inwestorów o terminie i miejscu kontroli.

 


Zachęcamy Państwa do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. 

UWAGA!

Wnioski oraz załączniki muszą posiadać podpisy elektroniczne każdego z nadawców poszczególnych pism.

Przykład: 
- pismo przewodnie powinno posiadać podpis elektoniczny wnioskodawcy;
- wniosek od inwestora powinien posiadać osobny podpis elektroniczny; 
- załącznik "Oświadczenie kierownika budowy" powinien być podpisany elektronicznie przez kierownika budowy;
- pełnomocnictwo powinno być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Podpis na wniosku należy złożyć w jeden ze znanych wcześniej sposobów, tj. w formie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub za pomocą e-dowodu. Wniosek elektroniczny, podobnie jak jego papierowy odpowiednik, musi zostać podpisany przez wszystkich wnioskodawców.

Zwracamy uwagę na popełniane przez Wnioskodawców częste błędy np. po załączeniu skanu do pisma, podpisane jest jedynie pismo przewodnie, natomiast skany pozostają niepodpisane elektronicznie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, czy załączone do wniosku załączniki zostały podpisane. Brak podpisu skanów powoduje, że taki załącznik nie odnosi żadnego skutku.

Podania przeslane na adres e-mail Inspektoratu nie będą podlegać rozpatrzeniu oraz nie otrzymają Państwo na nie odpowiedzi.

Skargi i wnioski niezawierające imienia oraz nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5, poz. 46).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Gałwa
(2023-04-27 11:35:40)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2103