Działanie inspektoratu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim działa na terenie Powiatu Wrocławskiego (ziemskiego), w skład którego wchodzą gminy: Długołęka, Czernica, Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Jordanów Śląski, Sobótka, Mietków oraz Kąty Wrocławskie z wyłączeniem miasta Wrocław.


 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2023 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy tutejszego urzędu.  

Działanie inspektoratu odbywać się będzie według następującego porządku:

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, skargi, zażalenia, odwołania, itp. będą przyjmowane w pokoju nr 105, na I piętrze, w godzinach 8:00-14:30

2. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z załącznikami nie będą weryfikowane podczas przyjmowania.

3. Wydawanie/zwrot dokumentów dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie odbywać się będzie w pokoju nr 105, na I piętrze, w godzinach 8:00-14:30.
W celu uzyskania informacji czy dokumenty są gotowe do wydania prosimy o kontakt telefoniczny na numer Kancelarii: 71/722 17 88.

4. Przeglądanie akt sprawy oraz kontakt z pracownikiem merytorycznym będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym; przeglądanie akt odbywać się będzie w holu głównym budynku starostwa powiatowego. Osoba udostępniająca akta sprawy NIE UDZIELA informacji w związku z toczącym się postępowaniem, a jedynie udostępnia akta celem dokonywania z nich odpisów, fotografii i notatek. Nie będzie również możliwości załączania dokumentów do akt sprawy podczas przeglądu akt.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontaktu z urzędem za pośrednictwem:

- platformy ePUAP na adres /pinb-wroclaw-powiat/skrytka lub /pinb-wroclaw-powiat/SkrytkaESP;

- platformy e-budownictwo: e-budownictwo.gunb.gov.pl;

- pocztą, na adres ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.


Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim
Hanna Biernacka 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Gałwa
(2023-04-27 10:54:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pruś Łukasz
(2023-06-15 13:05:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki